Reklamacje

REKLAMACJE:
Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży proszę kierować w formie pisemnej na adres:

Gabinet logopedyczny Barbara Polak                                                                                                                                                  Mehoffera 29                                                                                                                                                                                                           42-202 Częstochowa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aspomoceterapeutyczne.pl

Odbierając przesyłkę zamawiający ma obowiązek zwrócenia uwagi na jej stan. Jeżeli stwierdzi,                                                                                że przesyłka jest uszkodzona powinien spisać protokół z kurierem i skontaktować się ze Sklepem.

Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.                                                                                                     o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.).

Wadę towaru należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

Zwrot należ wysłać na adres podany powyżej.

Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem

Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży                                                                                                   lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację,                          ustosunkujemy się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Państwa.

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU KUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Dane Sprzedawcy:

Gabinet logopedyczny Barbara Polak

ul. Mehoffera 29

42-202 Częstochowa

adres e-mail: kontakt@aspomoceterapeutyczne.pl

Tel.: 501720955, 501665085

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 5731514302,

2. Dane Klienta: podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon do kontaktu.

Brak powyższych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji.

Sprzedawca może wykorzystać poniższe dane do kontaktu z Klientem celem rozpatrzenia reklamacji.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Informacje o umowie:

 

Brak wymaganych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji.

3a. Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):

…………………………………..

dzień – miesiąc – rok

3b. Numer zamówienia:

………………………

3c. Reklamowany towar:

……………………………………………………………………….

3d. Wybrany sposób płatności:

…………………………………..

3e. Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy:

…………………………………..

3f. Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:

…………………………………..

dzień – miesiąc – rok

4. Przyczyna reklamacji:

Wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi

,…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………  

kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający),

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Roszczenie Klienta: Wskazać jedno roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Uwagi dodatkowe:

Jeżeli mają Państwo dodatkowe uwagi, prosimy o podanie ich w tym miejscu.

Jeżeli w punkcie 5. Roszczenie Klienta wybrano pozycję „obniżenie ceny towaru”,

prosimy o podanie proponowanej kwoty obniżki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Miejscowość i data:

……………………………………

8. Podpis

………………………………………………………………..

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy, podany w pkt 1.

lub na adres e-mail Sprzedawcy, określony w Regulaminie

BRAKI W PRZESYŁCE

Jeżeli stwierdziłeś braki w przesyłce,  zadzwoń niezwłocznie najpóźniej następnego dnia roboczego                                                                od otrzymania przesyłki  w innym przypadku reklamacja nie będzie uwzględniona.

ZWROTY

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu po otrzymaniu przesyłki – towar nie spełnia Twoich oczekiwań,                                            możesz go nam zwrócić w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Nie musisz podawać powodu                                                       rezygnacji z zamówienia, jednakże bardzo chcielibyśmy poznać powód Twojego niezadowolenia.                                                                          Pamiętaj, iż możesz zwrócić towar tylko w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (rachunek) ,                                                                jeżeli nie był używany (nie otwarte opakowanie foliowe), kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony .                                        Przesyłka powinna być starannie zabezpieczona przed uszkodzeniem u dostawcy. Zalecamy w tym przypadkach                                          wykorzystać różnego typu kartony oraz wysłać produkty paczką kurierską lub pocztową unikając stanowczo                                                 listów poleconych, które nie posiadają ubezpieczenia ani nie gwarantują dojścia do adresata bez wygnieceń.

Zwrot należnej kwoty prześlemy przelewem na podane konto. Nie zwracamy kosztów poniesionych przez Ciebie                                                 w związku z realizacją zamówienia.(koszt usługi wysyłkowej). Nie płacimy również za koszty dostawy zwracanej nam paczki.                         Nie akceptujemy również żadnych zwrotów przesłanych do nas za pobraniem.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827)                                                    prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów,                                                                 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta                                             lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Mówiąc prościej brak możliwości zwrotu towarów                                                         np. robionych na indywidualne zamówienie pomocy lub dekoracji

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………………………..                                                                                                                                                                                                        Data i miejscowość

…………………………………………                                                                                                                                                                                                     Imię, nazwisko klienta

…………………………………………                                                                                                                                                                                                 Numer zamówienia ze strony internetowej

…………………………………………                                                                                                                                                                                                    Numer rachunku

                                                                                                   Gabinet logopedyczny Barbara Polak

                                                                                                    ul.Mehoffera 29

                                                                                                   42-202 Częstochowa

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)                                   odstępuję od umowy dotyczącej zakupu towaru /nazwa, ilość/:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zamówienie otrzymałam / otrzymałem dnia: ……………………………………………………………………………………………………

DANE DO WYPŁATY ŚRODKÓW:                                                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer konta bankowego                                                           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego                           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………..

Podpis Klienta