Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.aspomoceterapeutyczne.pl.

Administratorem danych jest Gabinet Logopedyczny Barbara Polak, ul.Mehoffera 2 w Częstochowie 42-202. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 501720955, 501665085 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@aspomoceterapeutyczne.pl

Przed rozpoczęciem przeglądania strony naszego sklepu wyrażacie państwo zgodę na  przetwarzanie danych, gromadzonych automatycznie podczas wizyty. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które zainstalowaliśmy na naszej stronie oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Dokonując zakupów w naszym sklepie konieczne jest podanie danych osobowych takich jak: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.

Dane podane przez Klienta podczas dokonywania zakupów za jego zgodą wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i kontaktu z Klientem oraz do celów podatkowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli Klient chce złożyć zamówienie.

Dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Dane Klienta za jego zgodą udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy spedycyjne, firmy obsługujące przepływ informacji między Klientem a sklepem, jedynie w celu realizacji zamówienia oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy statystycznej zachowań i personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego

Z Klientami składającymi zamówienia w naszym sklepie możemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie. Kontakt z naszej strony będzie dotyczył jedynie wykonywanych transakcji.

Klient w każdej chwili ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gabinet Logopedyczny Barbara Polak i jego zaufanych partnerów. Może również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie może je uzupełnić, uaktualnić, usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

Dane osobowe naszych Klientów przechowywane są w bazie danych odpowiednio zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich.

W sytuacji, gdy dojdzie do wycieku danych klientów, będziemy zobligowani do zgłoszenia tego faktu organom nadzorczym a także osobom, których te dane dotyczą, czyli klientom.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.